Amb l’objectiu d’oferir un servei complet als seus clients i gràcies al seu equip humà altament qualificat capaç de fer front a tot tipus de projectes, ALUMINIOS ROTA ofereix el servei d’assessorament i disseny a mesura de carpinteries, la fabricació i instal·lació de portes, vents , mampares, tancaments, etc., així com el subministrament i col·locació d’especs i cristalls de qualsevol tipus, ja sigui per a grans obres, com a petites o rehabilitacions.

Per donar aquest servei, tant en la seva àrea d’influència com en tot el territori nacional i fora de les nostres fronteres, l’empresa disposa tant de personal com de maquinària especialitzada, amb un parc mòbil capaç d’atendre les diverses demandes en diversos emplaçaments de forma simultània .

Enmarcat en el seu pla estratègic de desenvolupament empresarial, ALUMINIOS ROTA ha contat amb el suport de la consultoria d’empreses CEDEC, per a la porta en marxa de la seva nova línia de negoci CRISTAROTH, un servei d’alumini i cristalleria dirigit al mercat de particulars. Per a l’ello, l’empresa ha adequat les seves instal·lacions i realitza les inversions necessàries tant de maquinària, vehicles de transport com a tècnic personal especialitzat per cubrir la creixent demanda d’aquest servei entre els seus clients.

ALUMINIOS ROTA va col·laborar amb CEDEC, consultoría líder en Europa en gestió, direcció i organització d’empreses familiars i pimes, des de mitjans de l’any 2020 amb l’objectiu de millorar la seva gestió empresarial i crear unes bases sòlides per afianzar el seu creixement

CEDEC pone al alcance de las empreses els sistemes d’organització que resultin més eficients amb l’objectiu d’afianzar els seus resultats empresarials i treballar junts cap a la consecució de la Excelencia Empresarial. Gràcies a la seva contrastada metodologia, CEDEC treballa amb els empresaris amb l’objectiu d’implementar forma efectiva, en empreses de qualsevol mida, una gestió professional i actualitzada a través de l’aplicació de tècniques i sistemes de treball propis.

Ubicada a Espanya des de 1971, CEDEC ha participat en projectes de més de 46.000 empreses, més de 13.000 a Espanya, ocupant una plantilla de més de 300 professionals altament qualificats en totes les seves sedes, 150 de les quals a Espanya. CEDEC és membre de la AEC, la Asociación Española de Empresas de Consultoría.

Con oficinas en España a Madrid y Barcelona, ​​la consultoria d’organització estratègica per a empreses familiars i pymes CEDEC, està present a França, Bèlgica, Luxemburg, Suïssa i Itàlia.

El treball i consolidació de CEDEC com a consultoria especialista en l’organització estratègica empresarial, es veu reflectit en nombroses opinions y casos d’èxit de empresas que ofrecen de forma desinteresada su opinió de CEDEC i que poden consultar-se en les diferents webs dels països on està implantada l’empresa https://www.cedec-group.com/es/opinions, amb comentaris en su canal youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g