El Auditorio BBF de Bilbao (Pº de Uribitarte,3, planta baixa), acogerà el viernes, 29 d’octubre, de 10:00 a 13:00 hores, una jornada amb la que es pretén oferir una visió general de la situació de l’activitat formativa a les presons, així com els mecanismes de suport educatiu que poden ser ofrecidos als reclusos/as i altres col·lectius desfavorits per facilitar la seva inserció en la societat i en el mercat laboral.

El encuentro, dirigit a personal que treballa en centres penitenciaris, educadors, psicòlegs, treballadors socials, empreses d’inserció, etc. permetrà conèixer la experiència de formació en centres penitenciaris d’Espanya, Portugal i Romania; així com abordar preguntes relacionades amb la inserció laboral de col·lectius desfavorits (*Se adjunta programa).

Asimisme, la jornada escenificarà el tancament del projecte Coding-OUT que s’ha desenvolupat durant els dos últims anys amb l’objectiu d’ensenyar els reclusos/as habilitats de programació informàtica, per incrementar significativament les seves oportunitats d’ocupació, a la seva sortida del centre penitenciari. . Hasta el moment han participat en aquesta iniciativa en els centres penitenciaris 42 persones, que obtindran el seu corresponent certificat de formació després d’haver realitzat un curs de 110 hores de durada. La formació ha cobert aspectes relacionats amb la programació d’aplicacions, entorn web, phyton, sistemes operatius, algoritmos, i formació transversal en comunicació, treball en equip, gestió del temps, etc.

El projecte, coordinat pel Clúster GAIA, ha contat amb la participació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), empresa pública del Departamento de Justicia catalán; la empresa Eolas (Espanya); IPS_Sistemes penitenciaris innovadors (Portugal); BSAFE LAB (Universitat Interior de Beira. Portugal); el Centro Penitenciario Baia Mare (Rumanía); i l’Associació ASP de Romania.

Des de GAIA recorden que la major part de les persones que compleixen les penes de la presó “disponen de poca experiència laboral prèvia, escasa formació tècnica, falta de competències transversals i habilitats, desconeixement del mercat laboral, absència de xarxes de suport facilitadores d’ocupació…Esos déficits dificultan la seva inserció laboral”, subrayan.

En aquest sentit añaden que l’acompanyament a la inserció laboral a les presons ha de ser un procés d’acompanyament educatiu: “Y es en aquest àmbit on es va plantar el desenvolupament del projecte Coding-OUT en el que hem desenvolupat un programa formatiu orientat a l’adquisició de competències transversals, així com un coneixement tècnic en codificació per millorar la perspectiva d’inserció laboral per a col·lectius desfavorits”.

Segons han informat, els objectius principals del projecte han estat:

  • Empoderar als reclusos amb habilitats que condueixen a un ocupació.
  • Millorar la comprensió dels reclusos d’un món i un entorn connectat mitjançant un major coneixement del programari i la codificació.
  • Millorar les habilitats de los instructores / educadores de prisiones para capacitar a los reclusos en la programación básica.
  • Promover la cooperació de les cárceles amb organitzacions externes que puguin proporcionar inserció laboral a les presos a la seva sortida, al camp del desenvolupament de programari.
  • Sensibilitzar al personal penitenciari, direcció, educadors / formadors i els responsables de la formulació de polítiques sobre la importància de millorar les habilitats digitals dels reclusos.

El projecte Coding-out està finançat pel programa ERASMUS+ (KA2 – Col·laboracions estratègiques per a l’educació d’adults).

AGENDA – JORNADA 29 D’OCTUBRE DE 2021

10:00-13:00 hores. LUGAR: Bilbao, Auditori BBF. Passeig d’Uribitarte, 3, planta baixa

10:00-10:15 Bienvenida, agenda e introducció del proyecto.

Jokin Garatea, director general de GAIA

10:15-10:45 Treball penitenciari i formació per a l’ocupació.

José Suárez Tascón. Director Gerente TPFE – Treball penitenciari i formació per a l’ocupació (Ministerio de l’interior)

10:45-11:15 Experiència de formació en centres penitenciaris a Catalunya

Gerard Estalella Erill. Coordinador àrea de formació

CIRE- Centre d’Iniciatives per a la Reiserció.

Ramiro Tomé. Professor d’informàtica del centre penitenciari Quatre Comins.

11:20-11:50 Experiència de formació en centres penitenciaris a Portugal

Ángela Fernandes. IPS Rehabilitació i Reinserció

11:50-12:20 Experiència de formació en centres penitenciaris a Romania

Micea Pop/ Mihaela Pintea. Penitenciari de Baia Mare.

12:20-12:50 Inserció laboral de col·lectius desfavorits

Susana González Rómulo. Direcció General d’Empleos. Diputació Foral de Bizkaia.

12:50-13:00 Preguntes.